ODH493324 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00079777

Zaaknummer

01046937

Datum verzonden

28-10-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Oostkanaalweg te Aarlanderveen

Bijlage

Besluit op aanvraag 01046937-ODH493324.pdf