ODH519909 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00084910

Zaaknummer

01047907

Datum verzonden

13-01-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Vlakte van Waalsdorp, nabij Oude Waalsdorperweg 40 te Den Haag

Bijlage

Besluit op aanvraag 01047907-ODH519909.pdf