ODH528944 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

00086540

Zaaknummer

01046423

Datum verzonden

09-12-2022

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Schieweg 9 te Delft

Bijlage

Besluit op aanvraag 01046423-ODH528944.pdf