ODH547716 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00089662

Zaaknummer

01053983

Datum verzonden

21-12-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Vriezekoop 4 c te Leimuiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01053983-ODH547716.pdf