ODH607144 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00099447

Zaaknummer

01020630

Datum verzonden

09-10-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

11-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01020630-ODH607144.pdf