ODH607658 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00099547

Zaaknummer

01060774

Datum verzonden

13-04-2023

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Zwethkade Zuid 55 te Den Hoorn

Datum laatste update

15-04-2023

Bijlage

Besluit 01060774-ODH607658.pdf