ODH678692 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00110809

Zaaknummer

01068108

Datum verzonden

15-05-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Ridderhaven 1-54 te Ridderkerk

Bijlage

Besluit op aanvraag 01068108-ODH678692.pdf