ODH685036 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00111883

Zaaknummer

01069269

Datum verzonden

28-06-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Datum laatste update

30-06-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01069269-ODH685036.pdf