ODH693126 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00112930

Zaaknummer

00594035

Datum verzonden

01-06-2023

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Starrenburglaan 1 te Wassenaar

Datum laatste update

03-06-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00594035-ODH693126.pdf