ODH70535 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00013026

Zaaknummer

00618800

Datum verzonden

27-08-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

RijnlandRoute, N206-Europaweg te Katwijk, Leiden, Oegstgeest en Voorschoten

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00618800-00013026.docx_AVG.pdf