ODH707846 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00115032

Zaaknummer

01053912

Datum verzonden

27-11-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

29-11-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01053912-ODH707846.pdf