ODH738220 — Beschikking op saneringsverslag

Registratienummer

00119764

Zaaknummer

01072532

Datum verzonden

22-08-2023

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Nieuwe Vaart nabij 13 te 's-Gravenzande

Datum laatste update

24-08-2023

Bijlage

Besluit 01072532-ODH738220.pdf