ODH127941 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00022269

Zaaknummer

01004975

Datum verzonden

08-11-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Herenstraat 42 te Voorburg

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 01004975-00022269_AVG.docx.pdf