ODH777209 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00125758

Zaaknummer

01070127

Datum verzonden

05-10-2023

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Steenlaan, Schoolstraat, Tollensstraat te Rijswijk

Datum laatste update

07-10-2023

Bijlage

Besluit 01070127-ODH777209.pdf