ODH783820 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00127066

Zaaknummer

00556829

Datum verzonden

03-10-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Hugo Botterweg 1 te Noordeloos

Datum laatste update

05-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00556829-ODH783820.pdf