ODH810477 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00131598

Zaaknummer

01080682

Datum verzonden

05-10-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Provincialeweg 18 b te Bergambacht

Datum laatste update

07-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01080682-ODH810477.pdf