ODH81258 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00014937

Zaaknummer

00606903

Datum verzonden

18-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Middelblok 139 te Gouderak

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00606903-00014937.docx.pdf