ODH814589 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00132323

Zaaknummer

01070538

Datum verzonden

06-10-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Oppenheimstraat 4 te Leiden

Datum laatste update

08-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01070538-ODH814589.pdf