ODH82225 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00015093

Zaaknummer

00604432

Datum verzonden

15-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Marsdiep 289 te Alphen aan den Rijn

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00604432-00015093.docx_AVG.pdf