ODH826490 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00134280

Zaaknummer

01070950

Datum verzonden

24-10-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Meidoornsingel, Krabbestraat en Asserweg te Rotterdam

Datum laatste update

26-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01070950-ODH826490.pdf