ODH835429 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00135744

Zaaknummer

01082108

Datum verzonden

16-10-2023

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

De Driesprong te Kwintheul

Datum laatste update

18-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01082108-ODH835429.pdf