ODH919156 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00151486

Zaaknummer

01079109

Datum verzonden

27-02-2024

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

Datum laatste update

29-02-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01079109-ODH919156.pdf