ODH845954 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00137749

Zaaknummer

01074434

Datum verzonden

19-12-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Jan Porcellisstraat te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01074434-ODH845954.pdf