ODH84884 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00015370

Zaaknummer

01004791

Datum verzonden

30-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Woonveld 6 van Weideveld 1 te Bodegraven

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01004791-00015370.docx.pdf