ODH851273 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00138660

Zaaknummer

01034940

Datum verzonden

20-11-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Stadswerven, project Landtong vlek G te Dordrecht

Bijlage

Besluit op aanvraag 01034940-ODH851273.pdf