ODH853920 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00139202

Zaaknummer

01084612

Datum verzonden

13-11-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Oude Waalsdorperweg te Den Haag

Datum laatste update

15-11-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01084612-ODH853920.pdf