ODH90844 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00016364

Zaaknummer

00609487

Datum verzonden

15-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Asserweg 360 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609487-00016364.docx_AVG.pdf