ODH913594 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00150467

Zaaknummer

01088734

Datum verzonden

22-12-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Jhr. De Savornin Lohmanstraat 61 te Ridderkerk

Datum laatste update

24-12-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01088734-ODH913594.pdf