ODH914997 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00150778

Zaaknummer

01090207

Datum verzonden

22-12-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

24-12-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01090207-ODH914997.pdf