ODH921360 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

00151805

Zaaknummer

01069868

Datum verzonden

15-02-2024

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

De Constant Rebecqueplein 20 te Den Haag

Datum laatste update

19-02-2024

Bijlage

Besluit 01069868-ODH921360.pdf