ODH96632 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00017186

Zaaknummer

01003075

Datum verzonden

04-10-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Plesmanweg 1-6 te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Kopie van Besluit op aanvraag 01003075-00017186.docx.pdf