Bestuur

Voor de omgevingsdienst is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling gemaakt. Dit is de juridische basis van de dienst. Dat betekent dat de tien partijen gezamenlijk eigenaar zijn van Omgevingsdienst Haaglanden. Een Algemeen Bestuur (AB) stuurt de dienst aan. Alle deelnemende gemeenten en provincie hebben hierin zitting. Het AB heeft een Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen. De directeur is tevens secretaris van het AB en DB.

Christiaan van der Kamp is secretaris-directeur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de dienst. Onze omgevingsdienst voert zijn taken uit in opdracht van de gemeenten en de provincie.