AERIUS Calculator geactualiseerd

AERIUS Calculator is 13 januari 2022 geactualiseerd. De actualisatie heeft onder andere betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, en achtergronddepositie. Ook is de maximale rekenafstand van 25 kilometer geïmplementeerd. Dit heeft invloed op vergunningaanvragen met een onderdeel stikstofdepositie.

Let op! Gaat u een aanvraag indienen met onderdeel stikstofdepositie? Alle AERIUS-berekeningen moeten uitgevoerd zijn in de meest recente versie van AERIUS Calculator (versie 2021). Voor meer informatie over de actualisatie kunt u het nieuwsbericht op de website van BIJ12 lezen.

Voor inhoudelijke vragen over het gebruik van AERIUS kunt u terecht bij de Veelgestelde vragen over de AERIUS actualisatie en de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 van BIJ12.