Bezoek The Green Village Delft door Algemeen Bestuur

Op donderdag 6 juli jl., heeft het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Haaglanden stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van onze dienst. Er is een werkbezoek gebracht aan The Green Village (TGV) in Delft; dé broedplaats voor nieuwe, duurzame experimenten en technologieën voor de woon- en leefomgeving. Hier staat alles in het teken van een klimaatbestendige toekomst; van duurzaam bouwen tot het opwekken van duurzame energie.

ODH verleent al jaren de vergunningen aan TGV. En dat is geen gemakkelijke opdracht. Als omgevingsdienst hebben wij een enorme uitdaging wat betreft het afgeven van een werkbare vergunning, terwijl wet- en regelgeving hier niet op zijn toegesneden. Maar dat is inmiddels goed gelukt: onze parapluvergunning wordt gezien als een belangrijke bijdrage om het werk van TGV door te laten gaan.

Complexe situaties

Tijdens het werkbezoek werd duidelijk hoe de gemeente Delft een regelarme bestemming heeft opgesteld om de ruimte te creëren voor experimenten. Erg interessant is met name welke rol ODH hierin heeft. In de rondleiding werd duidelijk dat ODH goed in staat is om met complexe situaties om te gaan en verantwoordelijkheid daarin nemen. Er ligt namelijk een vergunning die zekerheden inbouwt maar ook ruimte biedt.

Voorafgaand aan de rondleiding heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Klik hier verder voor de behandelde stukken.