Nieuwe versie van AERIUS Calculator in januari 2022 verwacht

Naar verwachting wordt AERIUS Calculator, het rekeninstrument om stikstofneerslag te berekenen, half januari 2022 geactualiseerd. De actualisatie heeft onder andere betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, en achtergronddepositie. Ook wordt de afkapgrens van 25 kilometer geïmplementeerd.

 

Deze wijzigingen hebben invloed op vergunningaanvragen met een onderdeel stikstofdepositie: indien u een dergelijke aanvraag wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS-berekeningen (op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming) te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS Calculator. Wij adviseren daarom te wachten op de geplande actualisatie voor het indienen van een nieuwe aanvraag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van BIJ12.

Jaarlijkse actualisatie

Elk jaar vindt een actualisatie plaats van AERIUS Calculator om ervoor te zorgen dat bij toestemmingsverlening wordt uitgegaan van actuele gegevens. Om de actualisatie mogelijk te maken, sluiten alle onderdelen van  AERIUS begin december een dag