Wijziging betaling legesheffing

Per 1 januari 2022 is de legesheffing voor (concept)aanvragen om vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming aangepast.

Vanaf 1 januari worden leges geheven na ontvangst van een conceptaanvraag. Dus niet meer als de definitieve aanvraag wordt ingediend. Dit betekent dat u op een eerder moment in het proces leges moet betalen. De tarieven zijn onveranderd en zijn terug te vinden in de Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020 (ook geldig in 2022).

Conceptaanvraag definitief in behandeling?

Is uw conceptvraag definitief in behandeling genomen? Dan hoeft u niet nogmaals leges te betalen voor de definitieve aanvraag. Dient u binnen één jaar na de eindconclusie van een eerdere aanvraag voor hetzelfde plan of project een nieuwe conceptaanvraag in? Dan worden er geen leges geheven.

Vragen?

Heeft u over bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact met ons op via vergunningen@odh.nl of (070) 21 899 02.