Oprichten of veranderen van een horecazaak

Een nieuw horecabedrijf, daar komt veel bij kijken. Wij kunnen ons dan ook heel goed voorstellen dat u er niet meteen aan denkt gegevens te verstrekken van uw bedrijf bij Omgevingsdienst Haaglanden. Graag helpen wij u op weg. 

 

Melding doen

Bij het oprichten van een nieuwe horecazaak of bij een overname met grote veranderingen dient u als horecaondernemer gegevens te verstrekken van uw zaak. Dat kan via het omgevingsloket.

Voor de meeste activiteiten moet dit minimaal 4 weken voordat u de activiteit start of verandert. Ook is het mogelijk dat er een akoestisch onderzoek bijgevoegd moet worden. Dit is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten (milieubelastende activiteit). 

Bekijk hier de flyer met alle informatie over het doen van uw melding.

Overige regels waar wij op controleren

Omgevingsdienst Haaglanden controleert namens de gemeente of u als horecaondernemer voldoet aan alle milieuregels. U kunt hierbij denken aan regels over geluid, geur en afval. Meer informatie over de voorschriften leest u hier.