Houtopstanden

Gaat u een boom kappen of vellen? In het aanvullingsspoor natuur onder de Omgevingswet is de bescherming van houtopstanden geregeld. Houtopstanden zijn zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken en hakhout of griend die een oppervlakte vanaf 10 are beslaan, of een rij van 20 bomen of meer. De vastgestelde begrenzingen ‘komgrenzen houtopstanden’ van de gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland vindt u hier. Niet alle houtopstanden vallen onder het aanvullingsspoor natuur. Bijvoorbeeld houtopstanden op een erf of in een tuin bij een woning. Gaat u de houtopstand geheel of gedeeltelijk kappen of vellen dan geldt een meldings- en herbeplantingsplicht. 

Uitzonderingen en vrijstellingen

In de wet zijn uitzonderingen opgenomen waarvoor de meldings- en herbeplantingsplicht niet van toepassing is. In aanvulling hierop, zijn via de provinciale omgevingsverordening bepaalde vellingen vrijgesteld. Via de vergunningcheck in het DSO kunt u nagaan of voor uw geplande activiteit een meldings- en/of herbeplantingsplicht van toepassing is. 

Let op! Natura 2000-gebied. Zijn beschermde soorten of Natuur Netwerk Nederland (NNN) aanwezig?

Controleer of u in of bij een Natura 2000-gebied aan het werk gaat. Dit kunt u doen via de interactieve kaart met Natura 2000-gebieden. Er kan sprake zijn van een aanvullende vergunningplicht wanneer uw activiteit effect heeft op een of meer van deze beschermde gebieden. 

Naast effecten op Natura 2000-gebieden, kan ook sprake zijn van een aanvullende vergunningplicht voor een flora- en fauna-activiteit. Bomen kunnen bijvoorbeeld fungeren als verblijfplaats voor beschermde vogels en vleermuizen of als migratieroute van vleermuizen. 

 En vergeet u niet te controleren of uw activiteit valt in een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)? Voor vragen, verzoeken of meer informatie hierover neemt u contact op met de provincie Zuid-Holland.