Natuurschoonwet 1928

Terreinen van landgoederen bestaan vaak uit bossen, water, landbouwgronden of andere natuurterreinen en houtopstanden. Bent u een eigenaar, vruchtgebruiker of een erfpachter van een landgoed? Dan kunt u uw onroerende zaak als landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Door de fiscale voordelen kunt u uw landgoed en het natuurschoon makkelijker in stand houden.

Aanvraag rangschikking terrein

Een aanvraag voor rangschikking van een terrein onder de Natuurschoonwet 1928 kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uw terrein moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de grootte van het gebied;
  • de houtopstanden die er staan of de aanwezigheid van natuurterreinen;
  • de oppervlakte en de omzoming van landbouwterreinen;
  • de opstallen en het gebruik van het landgoed.

Alle praktische informatie kunt u teruglezen in de brochure van het RVO. Omgevingsdienst Haaglanden is ook betrokken bij de afhandeling van een verzoek om rangschikking. Wij geven:

  • advies over het thema natuur;
  • bezoeken als dit nodig is het natuurterrein;
  • beoordelen of de landschapselementen voldoende zijn om aan te merken als natuurschoon;
  • kijken wij of bij gebruik of openstelling het natuurschoon niet wordt aangetast.