Handleiding ureumboekhouding

 
In de handleiding ureumboekhouding zijn afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met de mogelijkheid om een ureumboekhouding bij te houden in plaats van continue NOx-metingen op gasmotoren.

Het ureumhandboek vindt u hier:

De handleiding is van toepassing op WKK’s in de glastuinbouw, maar zijn ook in andere gebieden waar gasmotoren staan opgesteld toe te passen.