Brinkman Agro B.V.

Woutersweg 10, 's-Gravenzande, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Opslagbedrijven gevaarlijke stoffen > 10 ton

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)

Dit zijn bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. We noemen ze ook wel ‘Seveso-inrichtingen’.

Voor deze risicovolle bedrijven zijn speciale artikelen uit de Omgevingswet. Het doel van de vastgelegde afspraken is het voorkomen en onder controle houden van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving van Brzo-bedrijven in Zuid-Holland is in handen van de Rijnmondse omgevingsdienst DCMR en publiceren de gegevens via Brzo-bedrijven op de kaart.

Hier vindt u informatie over bedrijven met een hoog risico voor het milieu (vergunningplichtige bedrijven).