Brinkman Agro B.V.

Woutersweg 10, 's-Gravenzande, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Opslagbedrijven gevaarlijke stoffen > 10 ton

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)

Dit bedrijf valt onder de categorie risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland, waarvoor speciale richtlijnen zijn vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Vergunningverlening, toezicht en handhaving van Brzo-bedrijven in Zuid-Holland is in handen van de Rijnmondse omgevingsdienst DCMR en zij publiceren de gegevens via Brzo-bedrijven op de kaart.