Overzicht milieuvergunningen

In ons werkgebied Haaglanden vallen diverse bedrijven onder de Richtlijn industriële emissies. Van deze bedrijven moeten de vergunningen digitaal beschikbaar zijn. In onderstaand overzicht wordt per bedrijf de vergunde situatie weergegeven. Eén van deze bedrijven is een risicovol bedrijf dat onder de Seveso III-richtlijn valt en daarmee onder het werkgebied van Omgevingsdienst DCMR.

Hieronder vindt u het overzicht met geldende vergunningen voor deze bedrijven. Wilt u de vergunning inzien? Dan kunt u deze bij ons opvragen door te mailen naar vergunningen@odh.nl. U vindt hieronder ook een externe link voor het bedrijf dat onder de Seveso III-richtlijn valt.