Prysmian Netherlands B.V.

Schieweg 9, 2627 AN Delft, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Metallurgische industrie

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Omgevingsvergunning, Wabo ODH333799 20/06/2022
Milieuneutraal ODH-2021-00005235 01/02/2021
Revisie, Wabo ODH-2017-00029971 31/05/2017