TU Delft - WKK Centrale

Leeghwaterstraat 36, 2628 CA Delft, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Energiebedrijf

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Verandering, Wm PZH-2011-301534102 23/08/2011
Verandering, Wm PZH-2009-375217 27/05/2009
Revisie, Wm DGWM_2005_1798 03/02/2005