Besluiten provincie Zuid-Holland 2021

Hieronder treft u besluiten op basis van diverse wetten, die de Omgevingsdienst Haaglanden namens de provincie Zuid-Holland in 2021 heeft vastgesteld. Indien wettelijk verplicht worden deze besluiten gepubliceerd op www.overheid.nl , digitaal gemeenteblad en/of in lokale huis-aan-huis bladen. Mogelijkheden voor inspraak, bezwaar of beroep zijn terug te vinden in de publicaties.
 

Wij regelen dit voor

Provincie Zuid-Holland