Opgelegde handhavingsbeschikkingen

Hieronder staat een overzicht van de handhavingbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Hoe werkt dit overzicht?
Twee weken na de verzenddatum van de handhavingsbeschikking wordt een samenvatting hieronder gepubliceerd.

 • 2023-03-22 Metaalhandel Wim de Voeght B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid Holland

  Datum

  22/03/2023

  Overtreding

  Metaalhandel Wim de Voeght B.V., gevestigd aan Stationsweg 2 te Honselersdijk, accepteert, bewerkt en slaat binnen haar inrichting elektrische en elektronische afvalstoffen op, zonder een daartoe verleende omgevingsvergunning. Hierdoor overtreedt het bedrijf het gestelde in artikel 2.1., eerste lid en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het bedrijf kan de overtreding beëindigen door het accepteren, opslaan en bewerken van elektrisch en elektronisch afval, binnen haar inrichting aan de Stationsweg 2 te Honselersdijk te staken en gestaakt te houden.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-03-30 Drevenpark Vlaardingen

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  30/03/2023

  Overtreding

  Van het gebruik van het bodemenergiesysteem op de locatie Drevenpark 15 te Vlaardingen moet over de periode 2017-2021 een evaluatierapport worden gemaakt. DEEM heeft dit evaluatierapport niet opgesteld en overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. DEEM moet alsnog een evaluatierapport opstellen en hiermee inzicht geven in de chemische en thermische gevolgen van het bodemenergiesysteem in de bodem.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-03-28 Woutersstraat Wassenaar

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  28/03/2023

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Woutersstraat te Wassenaar onttrekt meer grondwater dan is toegestaan. DEEM overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. DEEM moet er voor zorgen dat het maximaal toegestane jaardebiet niet meer wordt overschreden. Dit is nodig om ongewenste (thermische) gevolgen van het bodemenergiesysteem voor de functies van de bodem te voorkomen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-02-17 Stichting Gemiva SVG Groep

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  17/02/2023

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Kennedylaan 116 te Leiden heeft in 2021, net als in voorgaande jaren, meer warmte dan koude gebruikt. Gemiva overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Gemiva moet er voor zorgen dat de energetische balans die in de bodem is ontstaan, wordt hersteld.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-12-21 Verantwoord Wonen B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  21/12/2022

  Overtreding

  Op de locatie Rugstreeppad 1 tot en met 119 en 2 tot en met 48 te Nieuwveen is vastgesteld dat er een andere flowmeter is geplaatst. Het ijkrapport en merk van deze flowmeter is niet aan het bevoegd gezag toegezonden. Verder gebruikt het bodemenergiesysteem meer warmte dan kou en overschrijdt hiermee de hoeveelheid van de ontrokken energie met meer dan 5%.
  Verantwoord Wonen B.V. overtreedt hiermee de Waterwetvergunning.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-12-15 Stichting Woonbron

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  15/12/2022

  Overtreding

  Voor het bodemenergiesysteem op de locatie Van den Kloosterstraat 14 te Dordrecht is over het jaar 2021 geen monitoringsrapportage ingediend. Woonbron overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Woonbron moet de rapportage indienen en hierin de diverse gegevens opnemen die inzicht geven in onder meer de temperatuurgegevens en de hoeveelheden van het onttrokken en te retourneren grondwater ten behoeve van de klimaatbeheersing van een appartementencomplex.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-09-28 Eneco Heat Production & Industrials B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  28/09/2022

  Overtreding

  De energiecentrale op de locatie Laan van Deelen 2 te Den Haag beschikt niet over een omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten. Dit is een overtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Eneco moet deze overtreding beëindigen. Verder moet Eneco de gasleiding laten keuren.

  Publicatie

  Download
 • 2022-06-21 Damen Verolme B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  21/06/2022

  Overtreding

  De watermeters van het bodemenergiesysteem op de locatie Professor Gerbrandyweg 25 te Rotterdam moeten zijn geïnstalleerd zoals beschreven in het fabriekscertificaat. Verder ontbreken gegevens over het energierendement van het bodemenergiesysteem. Damen Verolme overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Damen Verolme moet aantonen dat alle watermeters zijn geïnstalleerd zoals beschreven in het fabriekscertificaat en de SPF (seasonal performance factor) berekenen en inzicht bieden over het energierendement.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-05-20 Gouwezone B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  20/05/2022

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Tielweg 10-24 te Gouda gebruikt meer koude dan warmte en overschrijdt de maximaal vergunde energetische onbalans. Gouwezone overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Gouwezone moet ervoor zorgen dat de energetische balans in de bodem wordt hersteld.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-05-12 Stichting Gemiva-SVG Groep

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  12/05/2022

  Overtreding

  Op de locatie Blankaartweg 2 te Zoeterwoude zijn enkele bodemenergiesystemen in gebruik.
  Het bodemenergiesysteem De Herbergh, gebruikt meer warmte dan koude en overschrijdt de maximaal vergunde energetische onbalans. Het bodemenergiesysteem Bovendien is het energierendement van het bodemenergiesysteem Zwartbontweide, doublet, gebruikt meer koude dan warmte gebruikt  en overschrijdt eveneens de maximaal vergunde energetische onbalans. Gemiva overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Gemiva moet ervoor zorgen dat de energetische balans in de bodem wordt hersteld.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download