Handhavingsbeschikking

In het werkgebied van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) komen bedrijven voor die door hun omvang meer risico's met zich mee brengen voor hun omgeving en het milieu. De ODH inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de ODH handhavend op.

De ODH geeft kennis van alle handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd aan deze bedrijven. Met een handhavingsbeschikking legt de ODH een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

Wij publiceren samenvattingen van de handhavingsbeschikkingen

Dwangsom of bestuursdwang?
Omdat overtredingen in ernst verschillen, verschilt de mate en de vorm van handhaving. Een ernstige of een voortdurende overtreding leidt meestal tot het opleggen van een zogenaamde last onder dwangsom of bestuursdwang. Op de pagina over sanctiestrategie leest u meer over onze manieren van handhaving.

Het bedrijf is het oneens met de handhavingsbeschikking:

Op het voornemen van de ODH om een handhavingsbeschikking op te leggen, kan een bedrijf reageren met een zienswijze. De ODH verwerkt die in het definitieve besluit. De ODH kan ook beslissen om handhaving niet door te zetten.
Als het bedrijf het oneens is met de definitieve handhavingsbeschikking kan het een bezwaarprocedure starten. Een onafhankelijke commissie onderzoekt dan of de beschikking terecht is opgelegd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Het bedrijf kan de rechter vragen om de uitvoering van de handhavingsbeschikking tijdelijk te stoppen. Dit heet een voorlopige voorziening. De rechter kent dit verzoek al dan niet toe.