Omgevingsvergunning of melding milieubeheer?

Wij zorgen voor de afhandeling van vergunningen en meldingen. Ook geven wij advies en beoordelen plannen en onderzoeken. Met als uitgangspunt ‘Wij regelen niet meer dan nodig’. Wij wegen daarbij continu de belangen van het milieu, de natuur, ondernemers, burgers, milieu, leefomgeving en andere overheden af.

Is het een omgevingsvergunning of melding milieubeheer?

Ondernemers hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Het type bepaalt of u een melding moet indienen of een vergunning moet aanvragen.

Type A: Geen melding milieubeheer of omgevingsvergunning

Bedrijven die vallen onder type A zijn bijvoorbeeld kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen. Zij belasten het milieu niet of weinig en moeten zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Een melding indienen of een vergunning aanvragen is niet nodig.

Type B: Melding milieubeheer

Heeft u bijvoorbeeld een tandheelkundige laboratorium, zeefdrukkerij of een autoherstelbedrijf? Uw bedrijfsactiviteiten vallen onder het Activiteitenbesluit en moet u melden. U moet dit doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Met de Activiteiten internet module (AIM) kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn. U kunt bovendien de melding van uw bedrijfsactiviteiten via de AIM regelen.

Type C: Omgevingsvergunning

Inrichtingen type C zijn bedrijven die een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig hebben. Daarnaast geldt dat afhankelijk van de activiteiten een gedeelte van het Activiteitenbesluit van toepassing is op inrichtingen type C. In de vergunning worden regels en voorschriften opgesteld die gevaarlijke situaties en milieuschade voorkomen of beperken. Los van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels gelden.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu doet u via het Omgevingsloket (OLO) bij het bevoegd gezag. Afhankelijk van de activiteiten is dit de gemeente, provincie of het rijk. Heeft u al een vergunning voor de activiteit milieu en vindt er een verandering in uw bedrijfsruimte of bedrijfsvoering plaats? Geef de wijziging direct door via het Omgevingsloket (OLO).