Sanctiestrategie

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) hanteert een sanctiestrategie waarmee wordt bepaald welk soort sanctie wordt ingezet. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding én van het gedrag van de overtreder. 

Soorten sancties

Bij de ernst van de overtreding gaat het om (mogelijke) risico's voor milieu, veiligheid en gezondheid. Bij het gedrag van de overtreder gaat het om de categorieën: pro-actief, onverschillig, calculerend of een bewuste structurele overtreding. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder worden alleen bestuursrechtelijke of in zwaardere gevallen ook strafrechtelijke maatregelen getroffen. 

Bestuursrechtelijke maatregelen

  • Dwangsom: een dwangsom is een geldboete, afgestemd op de hoogte van de overtreding. Iedere keer dat het bedrijf opnieuw in de fout gaat, moet het deze boete betalen. 
  • Bestuursdwang: via bestuursdwang kan een toezichthouder het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilleggen. Bijvoorbeeld door machines te verzegelen of de riolering af te sluiten. Intrekking van de vergunning: de toezichthouder kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken. Het bedrijf is dan in overtreding voor de activiteiten die onder de vergunning vallen en moet hiermee stoppen.

Strafrechtelijke maatregelen:

  • Proces-verbaal: een groot aantal toezichthouders heeft opsporingsbevoegd-heden. Dat betekent dat zij een proces-verbaal kunnen opmaken bij overtreding van de milieuregels. Een proces-verbaal kan leiden tot een geldboete, maar ook tot een dagvaarding (de zaak wordt dan voor de rechter gebracht). Voorlopige maatregel: de officier van justitie kan bepaalde bedrijfsactiviteiten laten stoppen. In ernstige gevallen kan de rechter (een deel van) het bedrijf laten stilleggen.
  • Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu: de directeur van de ODH heeft de bevoegdheid bedrijven die de milieuregels (bewust) overtreden direct een geldboete op te leggen.