Eneco Solar Bio & Hydro B.V.

Binckhorstlaan 132, 2516 BE Den Haag, Nederland

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Branche

Energiebedrijf

Actuele vergunningen

Soort beschikking Kenmerk Besluitdatum
Revisie, Wabo ODH-2016-00024567 19/05/2016